Üyelik Sözleşmesi - Rem Kombucha

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

REM DOĞAL YAŞAM ÜRÜNLERİ GIDA KOZMETİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ONLINE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

Madde 1. Taraflar

İşbu Rem Doğal Yaşam Organizasyon İletişim Gıda Ticaret Limited Şirketi Online Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (kısaca “Sözleşme”) www.remkombucha.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan REM DOĞAL YAŞAM ÜRÜNLERİ GIDA KOZMETİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “Rem Doğal Yaşam”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan veya tanımlamamış olsa dahi Site’den ürün satın alan Müşteri arasındadır.

 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Rem Doğal Yaşam’nın sahibi olduğu platform üzerinden ürün satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Müşteri, Site'ye Müşteri olarak veya Müşteri olmaksızın Site’den alışveriş yapması halinde, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 3. Rem Doğal Yaşam’nın Hakları

3.1 Rem Doğal Yaşam güvenlik nedeniyle Müşteri’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, Müşterilik dondurma, Müşterilik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2 Rem Doğal Yaşam önceden Müşteri’ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3 Rem Doğal Yaşam, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Müşteri'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4 Rem Doğal Yaşam Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Müşteri’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5 İşbu Sözleşme Rem Doğal Yaşam ürün satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Müşteri, bu ve sair nedenlerle Rem Doğal Yaşam’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

3.6 Rem Doğal Yaşam’nın Müşteri’nin Site’ye üye olması halinde üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Müşteri bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Rem Doğal Yaşam 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Müşteri'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri işleyebilir. Ayrıca Rem Doğal Yaşam bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8 Rem Doğal Yaşam sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Rem Doğal Yaşam’ya aittir. 

3.9 Rem Doğal Yaşam, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

3.10 Müşteri tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Rem Doğal Yaşam tarafından link verilmiş ise bu Rem Doğal Yaşam’nın verilen linklerin yöneldiği internet sitelerini desteklemek amacıyla verilmiş olduğu anlamında yorumlanamaz veya Rem Doğal Yaşam tarafından söz konusu internet sitesi veya içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti verildiği şeklinde kabul edilemez. Bu şekilde erişilen siteler, dosyalar ve içerikler ile ilgili Rem Doğal Yaşam hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

Madde 4. Müşteri’nin Yükümlülükleri

4.1 Müşteri üye olmak isterse, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün yerine getirerek kayıt işlemini yapması ile tamamlanır. Müşteri, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Rem Doğal Yaşam tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2 Müşteri, işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ödeme bilgileri, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Rem Doğal Yaşam’ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Rem Doğal Yaşam’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3 Müşteri, üye olması halinde madde 4.2’de yer alan bilgilere ek olarak üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, ilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Rem Doğal Yaşam’ya ileteceğini, siparişlerinin vermiş olduğu bilgilere uygun olarak düzenleneceğini, bilgilerin eksik ve/veya yanlış olarak belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Rem Doğal Yaşam’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.4 Müşteri, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Müşteri'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5 Müşteri, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6 Müşteri, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Rem Doğal Yaşam’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.7 Müşteri, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Rem Doğal Yaşam’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.8 Müşteri, üye olması halinde sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka Müşterilerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Rem Doğal Yaşam tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin ve teslim edilmemiş siparişlerinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.9 Müşteri, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer Müşterilerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10 Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ve Site’ye üye olması halinde üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. 

4.11 Müşteri, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.12 Müşteri’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Rem Doğal Yaşam sorumlu değildir.

4.13 Müşteri, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.14 Müşteri, Site üzerinden satın alınan ürünlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

4.15 Müşteri, Site üzerinden gerçekleştirdiği siparişi iptal etmek istemesi halinde bu talebini kendisine belirtilecek şekilde siparişin verilmiş olduğu saatten itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim edilen ürünlerin iadesinde Ön Bilgilendirme Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

4.16 Müşteri, Site üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17 Müşteri, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Siteye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının, Rem Doğal Yaşam tarafından tespit edilmesi halinde, Rem Doğal Yaşam’nın, bu kişinin tüm üyelik hesapları, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

 

Madde 5. Ödeme ile İlgili Koşullar

5.1 Müşteri, satın alacağı ürünlerin ücretini kredi kartı veya havale/EFT ile ödeyebilir. 

5.2 Müşteri, satın alınan ürünlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder. 

5.3 Müşteri, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, Rem Doğal Yaşam’nın ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile Rem Doğal Yaşam arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder. 

5.4 Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan Rem Doğal Yaşam tarafından düzenlenir.

 

Madde 6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

6.1 Rem Doğal Yaşam, Müşteri’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2 Rem Doğal Yaşam, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

6.3 Rem Doğal Yaşam’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Rem Doğal Yaşam’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4 Rem Doğal Yaşam sunucularında toplanan bu bilgiler, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında belirlenen amaçlar için kullanılacaktır. 

6.5 Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Rem Doğal Yaşam çalışanları, iş ortakları gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6 Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

6.7 Müşteri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir. 

6.8 Müşteri, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Rem Doğal Yaşam’nın “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder. 

6.9 Müşteri, izin vermesi halinde aynı zamanda Rem Doğal Yaşam’nın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder. 

 

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1 Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Rem Doğal Yaşam’ya veya sözleşme yoluyla Rem Doğal Yaşam’ya lisans verenlere aittir. Müşteri, Rem Doğal Yaşam’nın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Rem Doğal Yaşam’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Rem Doğal Yaşam’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Müşteri, Rem Doğal Yaşam’ya derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2 Rem Doğal Yaşam’nın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3 Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

7.4 Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

7.5 Müşteri’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olup Rem Doğal Yaşam’nın rücu hakkı saklıdır.

 

Madde 8. Sorumluluk

8.1 Müşteri, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Rem Doğal Yaşam gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Müşteri’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Müşteri bu nedenlerle Rem Doğal Yaşam’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

8.2 Rem Doğal Yaşam hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

8.3 Rem Doğal Yaşam’nın ağır kusuru veya kastı haricinde, Müşteri’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Madde 9. Sözleşme’nin Feshi

9.1 Müşteri'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Rem Doğal Yaşam, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Site’ye üye olmuşsa Müşteri'nin üyeliğini iptal edebilir ve Müşteri'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Müşteri Rem Doğal Yaşam’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Rem Doğal Yaşam’nın doğmuş/doğacak her türlü zararını Müşteri’den talep etmeye yetkilidir. 

9.2 Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Müşteri Site’ye üye olmuşsa üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Müşteri haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Rem Doğal Yaşam’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

 

Madde 10. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Rem Doğal Yaşam’nın veya Müşteri’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Müşteri tarafından verilen siparişin iptal edilmesi ve/veya Müşteri tarafından verilen siparişin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

Madde 11. Muhtelif Hükümler

11.1 Müşteri, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üye olması halinde üyeliğinin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin işlemler esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Rem Doğal Yaşam tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Müşteri’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Rem Doğal Yaşam sorumlu değildir.

11.2 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.3 Rem Doğal Yaşam’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz. 

11.4 İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

11.5 Müşteri Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Müşteri, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

+905411200777